Měsíc zdraví

DUBEN je považován za MĚSÍC ZDRAVÍ.
Letos jsem vymyslela sérii krátkých webinářů / online přednášek (cca. 30 minut) na různá témata, aby byla atraktivní pro širší publikum. Odvysílám je ZCELA ZDARMA v uvedeném termínu + 24 hodin je budete moct po odvysílání stále zhlédnout.

Chcete se na záznam podívat později? Anebo ho mít napořád? (po dobu existence internetu a uložiště)
Můžete mou osvětovou aktivitu v rámci projektu Síla plodnosti podpořit finančně na webu Buy Me a Coffee (Kup mi kávu). Je to platforma, kterou využívají tvůrci ze sociálních sítí a skrze kterou je můžete podpořit, třeba když se Vám líbí obsah, jaký tvoří. Příspěvky jsou v eurech, strhávají se z účtu bez poplatků, nebojte se, je to ověřená platforma. Sama zde podporuji jiné tvůrce 😉 Pokud byste preferovali podporu jinou cestou, napište mi.
Podporovatelům, kteří zašlou 10–19€ (přibližně 230–430 Kč), zašlu na e-mail záznamy tematických webinářů (1 příspěvek = přístup ke všem záznamům), pokud 20€ a více, budu Vám navíc (takže záznamy webinářů +) sdílet informace z kongresu v Edinburghu (viz další odstavec). Pokud chcete pouze informace z konference bez webinářů, napište mi.

Tento zisk mi umožní vycestovat na velký kongres věnovaný aktualitám v léčbě endometriózy a adenomyózy v termínu 3.–6. května 2023, který se koná v Edinburghu a plně si hradím veškeré náklady (předpoklad byl asi 25.000 Kč, ale už nyní vím, že mě bude stát víc). V programu mě zaujala témata zkoumání mikrobiomu a vazby na viscerální bolest, chronické bolesti a jejich terapie, ne/plodnost při těchto diagnózách a její ovlivnění. Určitě jste na tyto informace zvědaví.

Odvysílaná témata najdete níže v přehledu. Zbývají poslední dvě plánovaná vysílání: Péče o jizvy a Jak na menstruační bolest. Do konference je nejspíš nestihnu odvysílat

K aktuálním záznamům se dostanete po kliknutí na název, k těm již odvysílaným se dostanou pouze podporovatelé přes odkaz, který jim zašlu.