O mně

Mgr. Jana Pechová, Ph.D.

Naučím Vás číst ve Vašich cyklech a pomohu Vám podpořit jejich zdraví.


Učím o plodnosti

Pracuji jako fyzioterapeutka, působím na Univerzitě Palackého jako pedagogicko-vědecký pracovník a jsem certifikovanou lektorkou bonnské symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (STM PPR). Všechny tyto role propojuji při práci se ženami, které provázím v různých životních situacích – učím je orientovat se ve svých cyklech, poznat své tělo a dno pánevní, pomáhám jim cykly harmonizovat, směřuji na další odborníky, informuji o metodách antikoncepce, učím metody přirozeného předcházení a plánování početí. V naší plodnosti vidím jeden ze základních projevů lidského zdraví, naši vitalitu – životní sílu.


Jak si mě toto téma našlo

Už jako malou holku mě fascinovalo lidské tělo a všechno kolem zdraví. Pro studium fyzioterapie jsem se dokonce rozhodla již na základní škole, a tak jsem si svou jedinou přihlášku podala na střední zdravotnickou školu, kde jsem mohla znalosti o lidském těle prohlubovat. V posledním ročníku magisterského studia fyzioterapie se mé plánované směřování (původně respirační fyzioterapie) odklonilo k tématům reprodukčního zdraví. Poprvé za ta léta jsem totiž slyšela něco víc o pánevním dnu, o tom, že menstruace ani milování nemají bolet, nebo že není normální, když žena špiní nebo krvácí tmavou až černou krev. Navazující doktorské studium mě obohatilo mj. o dovednosti vyhledávat a ověřovat si odborné informace, přičemž mě nepřestává udivovat, kolik mýtů dodnes koluje nejen o plodnosti.


Morzeovka ženského zdraví

Hodnotím ženské zdraví způsobem, jakým se na něj běžně lékaři nedívají. Využívám přitom moderních přístupů, které jsou vypracované odborníky ze zahraničí a ověřené vědeckými výzkumy. Ve svém vlastním životě i své praxi aplikuji znalosti STM, pomocí které učím ženy číst ve svých cyklech. Společně hledáme příčiny jejich potíží, nad kterými lékaři už zlomili hůl, anebo jen mávli rukou.

Nejvíce se však učím od žen, které se na mě obrací. Díky spolupráci s nimi lépe chápu souvislosti o plodnosti, ze které vychází naše životní síla…

V blízké době bych ráda dovyplnila svůj LinkedIn profil, kde chci uvést své kompletní vzdělání. Zatím aspoň pro přehled vzdělání, které mě nejvíce profesně posunulo:

▹ Kurz symptotermální metody PPR a všechny kurzy pod záštitou centra CENAP a MUDr. Ludmilou Lázničkovou (návrat plodnosti po porodu, PPR v praxi, NAPROHELP, bylinná terapie v gynekologii, přechodem bez hormonů,…).

▹ Respirační fyzioterapie (K. Neumannová/Reisová).

▹ Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (H. Volejníková).

▹ Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna, Fyzioterapie u pacientek s endometriózou (Mgr. M. Havlíčková).

▹ Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (PhDr. P. Bitnar).

▹ Celostní přístup v ošetření jizev (PhDr. M. Prokešová).

▹ Kurzy věnované terapii pánevního dna, diastázy, žen v těhotenství a po porodu v centru Groofy.

▹ Naturopatická péče v prekoncepci a těhotenství, Hormonální nerovnováha (Škola Klinické Naturopatie).

a mnoho dalších…

Ze zahraničních byly nejhodnotnější Genitopelvic Pain Course pod mezinárodní lékařskou společností ISSWSH, Women’s Hormone Health Certificate Program a Endometriosis and Pelvic Pain pod naturopatistickým institutem IWHI, účast na 3denní konferenci Endometriosis Summit. Endometrióze se věnuji profesně hojně a v roce 2023 jsem se účastnila mezinárodního kongres v Edinburghu.